За Единния модел > Концепция за развитие на Единния модел