Z6_HQ8A1O82KORE50QS6UVRQE0G97
Z7_HQ8A1O82KG3R40QSU4BK9A08L3
Как да получа резултата от заявена от мен електронна административна услуга?

При централизирано заявяване:

Получаването (предоставянето) на заявена електронна административна услуга (ЕАУ) се извършва чрез функционалностите на системата за сигурно електронно връчване (Система за еВръчване - https://edelivery.egov.bg/), ако заявяването е извършено централизирано чрез Единния модел.

 

При децентрализирано заявяване:

При децентрализирано заявяване на ЕАУ се използват съответните функционалности предоставяни от портала на администрацията доставчик на ЕАУ.