Z6_HQ8A1O82KORE50QS6UVRQE0G96
Z7_HQ8A1O82KG3R40QSU4BK9A08L1
Как да платя таксата за електронна административна услуга?

При централизирано заявяване:

Заплащането на заявена електронна административна услуга (ЕАУ) се извършва чрез функционалностите на Единна входна точка за електронни плащания (система за еПлащане - https://pay.egov.bg).

 

При децентрализирано заявяване:

При децентрализирано заявяване на ЕАУ се използват съответните функционалности, предоставяни от портала на администрацията доставчик на конкретната ЕАУ.