Провеждане на тестове за съвместимост

Държавна агенция „Електронно управление“ провежда тестове за съвместимост с хоризонталните системи на електронното управление при подаване на заявление за присъединяване и декларирана от заинтересованото лице функционална готовност на информационната му система за провеждане на тестове за съвместимост.

 

Тестовете са част от реда за присъединяване към съответната хоризонтална система на електронното управление и е подробно описан в Общите правила за ползване на съответната система, публикувани на официалната интернет страница на Държавна агенция „Електронно управление“ – www.e-gov.bg

 

При необходимост от повече информация, моля да се обръщате към Центъра за обслужване на потребители на Единния модел.