Z6_HQ8A1O82KORE50QS6UVRQE0G56
Z7_HQ8A1O82KG3R40QSU4BK9A08D2
Провеждане на тестове за съвместимост

Министерство на електронното управление провежда тестове за съвместимост с хоризонталните системи на електронното управление при подаване на заявление за присъединяване и декларирана от заинтересованото лице функционална готовност на информационната му система за провеждане на тестове за съвместимост.

 

Тестовете са част от реда за присъединяване към съответната хоризонтална система на електронното управление и е подробно описан в Общите правила за ползване на съответната система, публикувани на официалната интернет страница на Министерство на електронното управление – www.e-gov.bg

 

При необходимост от повече информация, моля да се обръщате към Центъра за обслужване на потребители на Единния модел.