За Администрациите > Методически указания на Председателя на ДАЕУ, свързани с Единния модел