Z6_HQ8A1O82KORE50QS6UVRQE0GP6
Z7_HQ8A1O82K0RUB0QSU4MB302IN4
Как да изпратя съобщение или да връча заявление до администрация?


Изпращането на съобщение или връчване на документ до администрация може да се осъществи чрез функционалностите на системата за сигурно електронно връчване (Система за еВръчване - https://edelivery.egov.bg/).

 

Съгласно Решение № 777 от 31.10.2018 г. на Министерски съвет всички администрации по чл. 38, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и 3 от Закона за администрацията са длъжни да поддържат профил в системата за еВръчване.