Гореща линия за технологични въпроси свързани с интеграция с компонентите на Единния модел

Център за поддръжка
 

За бързо и качествено обслужване на заявки към информационните системи и инфраструктурата на ДАЕУ се използва система за поддръжка със заявки.

 

За всяко искане за поддръжка се създава заявка с уникален номер, който може да бъде използван за проследяване статуса на заявката онлайн. Системата съхранява архив и история на всички заявки за поддръжка.

 

За да изпратите заявка се изисква валиден адрес на електронна поща.

 

Tel.: +359 (2) 949 20 01

Web: http://support.e-gov.bg