За Единния модел > Статистика на предоставянето на електронни административни услуги чрез Единния модел