Как да проследя статуса на заявена от мен електронна административна услуга?

При централизирано заявяване:

Проследяването на статуса на заявена електронна административна услуга (ЕАУ) се извършва чрез функционалностите на системата за сигурно електронно връчване (Система за еВръчване - https://edelivery.egov.bg/), ако заявяването е извършено централизирано чрез Единния модел.

 

При децентрализирано заявяване:

При децентрализирано заявяване на ЕАУ за проследяване на статуса се използват съответните функционалности, предоставяни от портала на администрацията доставчик на конкретната ЕАУ.