Как да изпратя съобщение или да връча заявление до администрация?


Изпращането на съобщение или връчване на документ до администрация може да се осъществи чрез функционалностите на системата за сигурно електронно връчване (Система за еВръчване - https://edelivery.egov.bg/).

 

Съгласно Решение № 777 от 31.10.2018 г. на Министерски съвет всички администрации по чл. 38, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и 3 от Закона за администрацията са длъжни да поддържат профил в системата за еВръчване.