Z6_HQ8A1O82KG6V70QQRAR75Q3EE7
Z7_HQ8A1O82K0E460Q66AA5CA20K0
Общински и областни администрации

С тази процедура се създават правила, които уреждат условията и реда за създаване или промяна на електронни форми от доставчик на електронни услуги.

 

Доставчиците на електронни услуги са определени в Закона за електронното управление и включват:

- административни органи - централни, областни, общински и териториални администрации;

- лицата, осъществяващи публични функции - нотариуси, частни съдебни изпълнители;

- организациите, предоставящи обществени услуги - училища, детски градини, библиотеки, болници, НПО.

 

В процедурата включва още:

- одобрение и утвърждаване на електронни форми от доставчик на електронни услуги;

- разпространение, съхранение и публикуване на електронни форми;

- управление на невалидни електронни форми.

 

Вижте цялата процедура

С процедурата се уреждат условията и редът за присъединяването на административните органи по чл.1, ал.1 от Закона за електронно управление (ЗЕУ) към Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги във връзка с централизираното им заявяване с електронни форми, разработени от Държавна агенция „Електронно управление”.

 

Процедурата се прилага по отношение на административните органи по чл.1, ал.1 от ЗЕУ в качеството им на доставчици на електронни административни услуги по чл. 9, ал. 1.

 

Вижте цялата процедура за централизирано предоставяне на електронни административни услуги от повече от един доставчик

 

Заявление за присъединяване на органите по чл. 3, ал. 1 от Процедурата към Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги за централизираното заявяване на ЕАУ чрез електронни форми, разработени от Държавна агенция „Електронно управление”

Чл.1 Настоящите методически указания се отнасят до административните органи, които попадат в обхвата на чл.1, ал.1 от Закона за електронното управление (ЗЕУ) и се отнасят до техните информационни системи и портали, свързани с предоставянето на електронни административни услуги.

 

Чл. 2 При разработване и/или надграждане на информaционните си системи административните органи задължително прилагат процеса, заложен в Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги.

 

Чл. 3. При изготвяне на технически спецификации (задания) за разработване, надграждане или внедряване на информационни системи и портали, предоставящи електронни административни услуги, административните органи задължително прилагат Модела за интеграция с хоризонтална система за електронна автентикация (еАвтентикация). Интеграцията е задължителна за информационни системи на административните органи, както и при необходимост от електронна идентификация на физически и юридически лица. 

 

Чл. 4. При изготвяне на технически спецификации (задания) за разработване, надграждане или внедряване на информационни системи за предоставяне на електронни административни услуги от ниво 4 административните органи задължително включват като изискване интеграция с разработения за нуждите на електронното управление хоризонтален компонент за електронно плащане (е-плащане).

 

Чл. 5. При предоставяне на електронни административни услути за гражданите и за бизнеса административните органи предоставят технологична възможност за достъп до тези ЕАУ, освен чрез официалната си интернет страница, и чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги, на основание чл. 19, ал.3 от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, електронните регистри и електронните административни услуги.

 

Настоящите методически указания се издават на основание чл. 7в, т. 10, във връзка с чл. 58б и чл. 59 от ЗЕУ и се изменят и отменят по реда на тяхното издаване.

 

При неспазване на методическите указания от административните органи техните спецификации или технически задания няма да бъдат удостоверени за съответствие по смисъла  на чл. 58а от ЗЕУ.

 1. Областна администрация - Благоевград
 2. Областна администрация - Бургас
 3. Областна администрация - Варна
 4. Областна администрация - Велико Търново
 5. Областна администрация - Видин
 6. Областна администрация - Враца
 7. Областна администрация - Габрово
 8. Областна администрация - Добрич
 9. Областна администрация - Кърджали
 10. Областна администрация - Кюстендил
 11. Областна администрация - Ловеч
 12. Областна администрация - Монтана
 13. Областна администрация - Пазарджик
 14. Областна администрация - Перник
 15. Областна администрация - Плевен
 16. Областна администрация - Пловдив
 17. Областна администрация - Разград
 18. Областна администрация - Русе
 19. Областна администрация - Силистра
 20. Областна администрация - Сливен
 21. Областна администрация - Смолян
 22. Областна администрация - Софийска област
 23. Областна администрация - Стара Загора
 24. Областна администрация - Търговище
 25. Областна администрация - Хасково
 26. Областна администрация - Шумен
 27. Областна администрация - Ямбол
 1. Общинска администрация - Аврен
 2. Общинска администрация - Айтос
 3. Общинска администрация - Аксаково
 4. Общинска администрация - Алфатар
 5. Общинска администрация - Антон
 6. Общинска администрация - Антоново
 7. Общинска администрация - Априлци
 8. Общинска администрация - Ардино
 9. Общинска администрация - Асеновград
 10. Общинска администрация - Балчик
 11. Общинска администрация - Баните
 12. Общинска администрация - Банско
 13. Общинска администрация - Батак
 14. Общинска администрация - Белене
 15. Общинска администрация - Белица
 16. Общинска администрация - Белово
 17. Общинска администрация - Белоградчик
 18. Общинска администрация - Белослав
 19. Общинска администрация - Берковица
 20. Общинска администрация - Благоевград
 21. Общинска администрация - Бобов дол
 22. Общинска администрация - Бобошево
 23. Общинска администрация - Божурище
 24. Общинска администрация - Бойница
 25. Общинска администрация - Бойчиновци
 26. Общинска администрация - Болярово
 27. Общинска администрация - Борино
 28. Общинска администрация - Борован
 29. Общинска администрация - Борово
 30. Общинска администрация - Ботевград
 31. Общинска администрация - Братя Даскалови
 32. Общинска администрация - Брацигово
 33. Общинска администрация - Брегово
 34. Общинска администрация - Брезник
 35. Общинска администрация - Брезово
 36. Общинска администрация - Брусарци
 37. Общинска администрация - Бургас
 38. Общинска администрация - Бяла Варна
 39. Общинска администрация - Бяла Русе
 40. Общинска администрация - Бяла Слатина
 41. Общинска администрация - Варна
 42. Общинска администрация - Варна Район Аспарухово
 43. Общинска администрация - Варна Район Владислав Варненчик
 44. Общинска администрация - Варна Район Младост
 45. Общинска администрация - Варна Район Одесос
 46. Общинска администрация - Варна Район Приморски
 47. Общинска администрация - Велики Преслав
 48. Общинска администрация - Велико Търново
 49. Общинска администрация - Велинград
 50. Общинска администрация - Венец
 51. Общинска администрация - Ветово
 52. Общинска администрация - Ветрино
 53. Общинска администрация - Видин
 54. Общинска администрация - Враца
 55. Общинска администрация - Вълчедръм
 56. Общинска администрация - Вълчи дол
 57. Общинска администрация - Върбица
 58. Общинска администрация - Вършец
 59. Общинска администрация - Габрово
 60. Общинска администрация - Генерал-Тошево
 61. Общинска администрация - Георги-Дамяново
 62. Общинска администрация - Главиница
 63. Общинска администрация - Годеч
 64. Общинска администрация - Горна Малина
 65. Общинска администрация - Горна Оряховица
 66. Общинска администрация - Гоце Делчев
 67. Общинска администрация - Грамада
 68. Общинска администрация - Гулянци
 69. Общинска администрация - Гурково
 70. Общинска администрация - Гълъбово
 71. Общинска администрация - Гърмен
 72. Общинска администрация - Две могили
 73. Общинска администрация - Девин
 74. Общинска администрация - Девня
 75. Общинска администрация - Джебел
 76. Общинска администрация - Димитровград
 77. Общинска администрация - Димово
 78. Общинска администрация - Добрич
 79. Общинска администрация - Добричка
 80. Общинска администрация - Долна баня
 81. Общинска администрация - Долна Митрополия
 82. Общинска администрация - Долни Дъбник
 83. Общинска администрация - Долни чифлик
 84. Общинска администрация - Доспат
 85. Общинска администрация - Драгоман
 86. Общинска администрация - Дряново
 87. Общинска администрация - Дулово
 88. Общинска администрация - Дупница
 89. Общинска администрация - Дългопол
 90. Общинска администрация - Елена
 91. Общинска администрация - Елин Пелин
 92. Общинска администрация - Елхово
 93. Общинска администрация - Етрополе
 94. Общинска администрация - Завет
 95. Общинска администрация - Земен
 96. Общинска администрация - Златарица
 97. Общинска администрация - Златица
 98. Общинска администрация - Златоград
 99. Общинска администрация - Ивайловград
 100. Общинска администрация - Иваново
 101. Общинска администрация - Искър
 102. Общинска администрация - Исперих
 103. Общинска администрация - Ихтиман
 104. Общинска администрация - Каварна
 105. Общинска администрация - Казанлък
 106. Общинска администрация - Кайнарджа
 107. Общинска администрация - Калояново
 108. Общинска администрация - Камено
 109. Общинска администрация - Каолиново
 110. Общинска администрация - Карлово
 111. Общинска администрация - Карнобат
 112. Общинска администрация - Каспичан
 113. Общинска администрация - Кирково
 114. Общинска администрация - Кнежа
 115. Общинска администрация - Ковачевци
 116. Общинска администрация - Козлодуй
 117. Общинска администрация - Копривщица
 118. Общинска администрация - Костенец
 119. Общинска администрация - Костинброд
 120. Общинска администрация - Котел
 121. Общинска администрация - Кочериново
 122. Общинска администрация - Кресна
 123. Общинска администрация - Криводол
 124. Общинска администрация - Кричим
 125. Общинска администрация - Крумовград
 126. Общинска администрация - Крушари
 127. Общинска администрация - Кубрат
 128. Общинска администрация - Куклен
 129. Общинска администрация - Кула
 130. Общинска администрация - Кърджали
 131. Общинска администрация - Кюстендил
 132. Общинска администрация - Левски
 133. Общинска администрация - Лесичово
 134. Общинска администрация - Летница
 135. Общинска администрация - Ловеч
 136. Общинска администрация - Лозница
 137. Общинска администрация - Лом
 138. Общинска администрация - Луковит
 139. Общинска администрация - Лъки
 140. Общинска администрация - Любимец
 141. Общинска администрация - Лясковец
 142. Общинска администрация - Мадан
 143. Общинска администрация - Маджарово
 144. Общинска администрация - Макреш
 145. Общинска администрация - Малко Търново
 146. Общинска администрация - Марица
 147. Общинска администрация - Медковец
 148. Общинска администрация - Мездра
 149. Общинска администрация - Мизия
 150. Общинска администрация - Минерални бани
 151. Общинска администрация - Мирково
 152. Общинска администрация - Момчилград
 153. Общинска администрация - Монтана
 154. Общинска администрация - Мъглиж
 155. Общинска администрация - Невестино
 156. Общинска администрация - Неделино
 157. Общинска администрация - Несебър
 158. Общинска администрация - Никола Козлево
 159. Общинска администрация - Николаево
 160. Общинска администрация - Никопол
 161. Общинска администрация - Нова Загора
 162. Общинска администрация - Нови пазар
 163. Общинска администрация - Ново село
 164. Общинска администрация - Омуртаг
 165. Общинска администрация - Опака
 166. Общинска администрация - Опан
 167. Общинска администрация - Оряхово
 168. Общинска администрация - Павел баня
 169. Общинска администрация - Павликени
 170. Общинска администрация - Пазарджик
 171. Общинска администрация - Панагюрище
 172. Общинска администрация - Перник
 173. Общинска администрация - Перущица
 174. Общинска администрация - Петрич
 175. Общинска администрация - Пещера
 176. Общинска администрация - Пирдоп
 177. Общинска администрация - Плевен
 178. Общинска администрация - Пловдив
 179. Общинска администрация - Пловдив Район Западен
 180. Общинска администрация - Пловдив Район Източен
 181. Общинска администрация - Пловдив Район Северен
 182. Общинска администрация - Пловдив Район Тракия
 183. Общинска администрация - Пловдив Район Централен
 184. Общинска администрация - Пловдив Район Южен
 185. Общинска администрация - Полски Тръмбеш
 186. Общинска администрация - Поморие
 187. Общинска администрация - Попово
 188. Общинска администрация - Пордим
 189. Общинска администрация - Правец
 190. Общинска администрация - Приморско
 191. Общинска администрация - Провадия
 192. Общинска администрация - Първомай
 193. Общинска администрация - Раднево
 194. Общинска администрация - Радомир
 195. Общинска администрация - Разград
 196. Общинска администрация - Разлог
 197. Общинска администрация - Ракитово
 198. Общинска администрация - Раковски
 199. Общинска администрация - Рила
 200. Общинска администрация - Родопи
 201. Общинска администрация - Роман
 202. Общинска администрация - Рудозем
 203. Общинска администрация - Руен
 204. Общинска администрация - Ружинци
 205. Общинска администрация - Русе
 206. Общинска администрация - Садово
 207. Общинска администрация - Самоков
 208. Общинска администрация - Самуил
 209. Общинска администрация - Сандански
 210. Общинска администрация - Сапарева баня
 211. Общинска администрация - Сатовча
 212. Общинска администрация - Свиленград
 213. Общинска администрация - Свищов
 214. Общинска администрация - Своге
 215. Общинска администрация - Севлиево
 216. Общинска администрация - Септември
 217. Общинска администрация - Силистра
 218. Общинска администрация - Симеоновград
 219. Общинска администрация - Симитли
 220. Общинска администрация - Ситово
 221. Общинска администрация - Сливен
 222. Общинска администрация - Сливница
 223. Общинска администрация - Сливо поле
 224. Общинска администрация - Смолян
 225. Общинска администрация - Смядово
 226. Общинска администрация - Созопол
 227. Общинска администрация - Сопот
 228. Общинска администрация - Средец
 229. Общинска администрация - Стамболийски
 230. Общинска администрация - Стамболово
 231. Общинска администрация - Стара Загора
 232. Общинска администрация - Стражица
 233. Общинска администрация - Стралджа
 234. Общинска администрация - Стрелча
 235. Общинска администрация - Струмяни
 236. Общинска администрация - Суворово
 237. Общинска администрация - Сунгурларе
 238. Общинска администрация - Сухиндол
 239. Общинска администрация - Съединение
 240. Общинска администрация - Сърница
 241. Общинска администрация - Твърдица
 242. Общинска администрация - Тервел
 243. Общинска администрация - Тетевен
 244. Общинска администрация - Тополовград
 245. Общинска администрация - Трекляно
 246. Общинска администрация - Троян
 247. Общинска администрация - Трън
 248. Общинска администрация - Трявна
 249. Общинска администрация - Тунджа
 250. Общинска администрация - Тутракан
 251. Общинска администрация - Търговище
 252. Общинска администрация - Угърчин
 253. Общинска администрация - Хаджидимово
 254. Общинска администрация - Хайредин
 255. Общинска администрация - Харманли
 256. Общинска администрация - Хасково
 257. Общинска администрация - Хисаря
 258. Общинска администрация - Хитрино
 259. Общинска администрация - Цар Калоян
 260. Общинска администрация - Царево
 261. Общинска администрация - Ценово
 262. Общинска администрация - Чавдар
 263. Общинска администрация - Челопеч
 264. Общинска администрация - Чепеларе
 265. Общинска администрация - Червен бряг
 266. Общинска администрация - Черноочене
 267. Общинска администрация - Чипровци
 268. Общинска администрация - Чирпан
 269. Общинска администрация - Чупрене
 270. Общинска администрация - Шабла
 271. Общинска администрация - Шумен
 272. Общинска администрация - Ябланица
 273. Общинска администрация - Якимово
 274. Общинска администрация - Якоруда
 275. Общинска администрация - Ямбол
 276. Районна администрация - район Банкя Столична община
 277. Районна администрация - район Витоша Столична община
 278. Районна администрация - район Връбница Столична община
 279. Районна администрация - район Възраждане Столична община
 280. Районна администрация - район Изгрев Столична община
 281. Районна администрация - район Илинден Столична община
 282. Районна администрация - район Искър Столична община
 283. Районна администрация - район Красна поляна Столична община
 284. Районна администрация - район Красно село Столична община
 285. Районна администрация - район Кремиковци Столична община
 286. Районна администрация - район Лозенец Столична община
 287. Районна администрация - район Люлин Столична община
 288. Районна администрация - район Младост Столична община
 289. Районна администрация - район Надежда Столична община
 290. Районна администрация - район Нови Искър Столична община
 291. Районна администрация - район Оборище Столична община
 292. Районна администрация - район Овча купел Столична община
 293. Районна администрация - район Панчарево Столична община
 294. Районна администрация - район Подуяне Столична община
 295. Районна администрация - район Сердика Столична община
 296. Районна администрация - район Слатина Столична община
 297. Районна администрация - район Средец Столична община
 298. Районна администрация - район Студентски Столична община
 299. Районна администрация - район Триадица Столична община
 300. Столична община
 301. СТОЛИЧНА ОБЩИНА - НАПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРА И ГРАДОУСТРОЙСТВО