Изграждане на федерирани портали на администрации

Чрез порталната платформа на ЕПДЕАУ се реализира безплатна услуга за изграждане на федерирани портали на администрации. Порталната платформа представлява облачно решение за изграждане на сайтове по предварително подготвен шаблон в рамките на единна инфраструктура. Шаблоните позволяват относителна персонализация на облика на сайта, но запазват структурата с цел улеснение на крайния потребител и създаване на единна визуална онлайн идентичност на държавните институции. Платформата се поддържа от екипите на Държавна агенция "Електронно управление“, а съдържанието на федерирания портал - от екипите на съответната администрация, за която е създаден. 

 

Демонстрационни версии на разработени шаблонни уебсайттове може да намерите:

 

♦ за община, шаблонът е достъпен на следния адрес:

https://staging.egov.bg/wps/portal/template-municipality/

 

♦ за областна администрация, шаблонът е достъпна на следния адрес:

https://staging.egov.bg/wps/portal/template-district/

 

♦ за специализирана териториална администрация - Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) шаблонът е достъпен на следния адрес:
https://staging.egov.bg/wps/portal/template-riosv/

 

Видео инструкции за управление на съдържание в портали на общински и областни администрации може да видите тукза изтегляне тук.

 

Общи условия за изграждане и поддръжка на федериран портал в инфраструктурата на Единния портал за достъп до електронни административни услуги


Заявление за изграждане и поддръжка на федериран портал в инфраструктурата на Единния портал за достъп до електронни административни услуги