Z6_PPGAHG8009JB80QR61ROV8J6M5
Z7_PPGAHG8009JB80QR61ROV8J692
Изграждане на федерирани портали на администрации

Чрез порталната платформа на ПЕУ се реализира безплатна услуга за федерирани портали на администрации. Порталната платформа представлява облачно решение за изграждане на сайтове по предварително подготвен шаблон в рамките на единна инфраструктура. Шаблоните позволяват относителна персонализация на облика на сайта, но запазват структурата с цел улеснение на крайния потребител и създаване на единна визуална онлайн идентичност на държавните институции. Платформата се поддържа от екипите на МЕУ и ИА ИЕУ, а съдържанието на федерирания портал - от екипите на съответната администрация, за която е създаден. 

 

Демонстрационни версии на разработени шаблонни уебсайттове може да намерите:

 

♦ за община, шаблонът е достъпен на следния адрес:

https://staging.egov.bg/wps/portal/template-municipality/

 

♦ за областна администрация, шаблонът е достъпeн на следния адрес:

https://staging.egov.bg/wps/portal/template-district/

 

♦ за специализирана териториална администрация - Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) шаблонът е достъпен на следния адрес:
https://staging.egov.bg/wps/portal/template-riosv/

 

♦ за административни структури, създадени със закон шаблонът е достъпeн на следния адрес:

https://staging.egov.bg/wps/portal/template-structures/

 

♦ за изпълнителни агенции шаблонът е достъпeн на следния адрес:

https://staging.egov.bg/wps/portal/template-executive

 

♦ за министерства шаблонът е достъпeн на следния адрес:

https://staging.egov.bg/wps/portal/ministry

 

Видео инструкции за управление на съдържание в портали на общински и областни администрации може да видите тукза изтегляне тук.

 

Общи условия за изграждане и поддръжка на федериран портал в инфраструктурата на Портала на електронното управление


Заявление за изграждане и поддръжка на федериран портал в инфраструктурата на Портала на електронното управление