Общински администрации
 1. Общинска администрация - Антоново
 2. Общинска администрация - Баните
 3. Общинска администрация - Банско
 4. Общинска администрация - Ботевград
 5. Общинска администрация - Брезник
 6. Общинска администрация - Бургас
 7. Общинска администрация - Бяла Варна
 8. Общинска администрация - Бяла Слатина
 9. Общинска администрация - Варна
 10. Общинска администрация - Велики Преслав
 11. Общинска администрация - Велинград
 12. Общинска администрация - Венец
 13. Общинска администрация - Ветрино
 14. Общинска администрация - Видин
 15. Общинска администрация - Вълчи дол
 16. Общинска администрация - Горна Малина
 17. Общинска администрация - Горна Оряховица
 18. Общинска администрация - Гоце Делчев
 19. Общинска администрация - Две могили
 20. Общинска администрация - Девня
 21. Общинска администрация - Димитровград
 22. Общинска администрация - Димово
 23. Общинска администрация - Добрич
 24. Общинска администрация - Долна Митрополия
 25. Общинска администрация - Дългопол
 26. Общинска администрация - Златарица
 27. Общинска администрация - Казанлък
 28. Общинска администрация - Кайнарджа
 29. Общинска администрация - Криводол
 30. Общинска администрация - Кула
 31. Общинска администрация - Кърджали
 32. Общинска администрация - Ловеч
 33. Общинска администрация - Мизия
 34. Общинска администрация - Мъглиж
 35. Общинска администрация - Николаево
 36. Общинска администрация - Нова Загора
 37. Общинска администрация - Ново село
 38. Общинска администрация - Пазарджик
 39. Общинска администрация - Перущица
 40. Общинска администрация - Пирдоп
 41. Общинска администрация - Плевен
 42. Общинска администрация - Пловдив Район Западен
 43. Общинска администрация - Пловдив Район Тракия
 44. Общинска администрация - Пловдив Район Централен
 45. Общинска администрация - Попово
 46. Общинска администрация - Раднево
 47. Общинска администрация - Разград
 48. Общинска администрация - Разлог
 49. Общинска администрация - Ракитово
 50. Общинска администрация - Раковски
 51. Общинска администрация - Руен
 52. Общинска администрация - Русе
 53. Общинска администрация - Самоков
 54. Общинска администрация - Сандански
 55. Общинска администрация - Своге
 56. Общинска администрация - Септември
 57. Общинска администрация - Стралджа
 58. Общинска администрация - Струмяни
 59. Общинска администрация - Суворово
 60. Общинска администрация - Троян
 61. Общинска администрация - Тунджа
 62. Общинска администрация - Търговище
 63. Общинска администрация - Хасково
 64. Общинска администрация - Челопеч
 65. Общинска администрация - Шумен
 66. Общинска администрация -  Варна Район Приморски
 67. Общинска администрация -  Главиница
 68. Общинска администрация -  Гулянци
 69. Общинска администрация -  Елхово
 70. Общинска администрация -  Ихтиман
 71. Общинска администрация -  Каспичан
 72. Общинска администрация -  Любимец
 73. Общинска администрация -  Панагюрище
 74. Общинска администрация -  Петрич
 75. Общинска администрация -  Пещера
 76. Общинска администрация -  Смядово
 77. Общинска администрация -  Тутракан
 78. Общинска администрация -  Харманли
 79. Общинска администрация -  Ценово

 

С тази процедура се създават правила, които уреждат условията и реда за създаване или промяна на електронни форми от доставчик на електронни услуги.

 

Доставчиците на електронни услуги са определени в Закона за електронното управление и включват:

- административни органи - централни, областни, общински и териториални администрации;

- лицата, осъществяващи публични функции - нотариуси, частни съдебни изпълнители;

- организациите, предоставящи обществени услуги - училища, детски градини, библиотеки, болници, НПО.

 

В процедурата включва още:

- одобрение и утвърждаване на електронни форми от доставчик на електронни услуги;

- разпространение, съхранение и публикуване на електронни форми;

- управление на невалидни електронни форми.

 

Вижте цялата процедура

 

С процедурата се уреждат условията и редът за присъединяването на административните органи по чл.1, ал.1 от Закона за електронно управление (ЗЕУ) към Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги във връзка с централизираното им заявяване с електронни форми, разработени от Държавна агенция „Електронно управление”.

 

Процедурата се прилага по отношение на административните органи по чл.1, ал.1 от ЗЕУ в качеството им на доставчици на електронни административни услуги по чл. 9, ал. 1.

 

Вижте цялата процедура за централизирано предоставяне на електронни административни услуги от повече от един доставчик

 

Заявление за присъединяване на органите по чл. 3, ал. 1 от Процедурата към Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги за централизираното заявяване на ЕАУ чрез електронни форми, разработени от Държавна агенция „Електронно управление”

Чл.1 Настоящите методически указания се отнасят до административните органи, които попадат в обхвата на чл.1, ал.1 от Закона за електронното управление (ЗЕУ) и се отнасят до техните информационни системи и портали, свързани с предоставянето на електронни административни услуги.

 

Чл. 2 При разработване и/или надграждане на информaционните си системи административните органи задължително прилагат процеса, заложен в Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги.

 

Чл. 3. При изготвяне на технически спецификации (задания) за разработване, надграждане или внедряване на информационни системи и портали, предоставящи електронни административни услуги, административните органи задължително прилагат Модела за интеграция с хоризонтална система за електронна автентикация (еАвтентикация). Интеграцията е задължителна за информационни системи на административните органи, както и при необходимост от електронна идентификация на физически и юридически лица. 

 

Чл. 4. При изготвяне на технически спецификации (задания) за разработване, надграждане или внедряване на информационни системи за предоставяне на електронни административни услуги от ниво 4 административните органи задължително включват като изискване интеграция с разработения за нуждите на електронното управление хоризонтален компонент за електронно плащане (е-плащане).

 

Чл. 5. При предоставяне на електронни административни услути за гражданите и за бизнеса административните органи предоставят технологична възможност за достъп до тези ЕАУ, освен чрез официалната си интернет страница, и чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги, на основание чл. 19, ал.3 от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, електронните регистри и електронните административни услуги.

 

Настоящите методически указания се издават на основание чл. 7в, т. 10, във връзка с чл. 58б и чл. 59 от ЗЕУ и се изменят и отменят по реда на тяхното издаване.

 

При неспазване на методическите указания от административните органи техните спецификации или технически задания няма да бъдат удостоверени за съответствие по смисъла  на чл. 58а от ЗЕУ.

Complementary Content
${loading}